Bestuur

  • Eric Brendel – penningmeester
  • John Brands – secretaris (+ communicatie)
  • Maarten Dop – bestuurslid sponsoring/PR
  • Huub Kokshoorn – bestuurslid padel
  • Rick Heerdink – bestuurslid paviljoen- en voorraadbeheer
  • Voor de functie van voorzitter is er momenteel een vacature
  • Voor de functie van bestuurslid competitie, toernooien en trainingen is er momenteel een vacature


Algemene Ledenvergadering

Op maandag 25 februari 2019 vindt vanaf 19.30 uur de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Heb je interesse in de portemonnee (de verkorte weergave van inkomsten en uitgaven)? Stuur dan een mail naar info@ulvenhoutsetv.nl en je ontvangt het document binnen 24 uur.

Op maandag 15 januari 2018 vond er een Buitengewone Algemene Ledenvergadering plaats over de plannen voor uitbreiding met twee padelbanen. Om die uitbreiding in het juiste financiële perspectief te plaatsen is door het bestuur ook gekeken naar de huidige financiële situatie. Aan de leden is daartoe het besluit voorgelegd om de contributie met ingang van 2019 met 4% per lid te verhogen. Dat voorstel is aangenomen. Daarnaast is het besluit voorgelegd om twee padelbanen aan te leggen onder de voorwaarde dat de contributie nog eens met 5 euro zou worden verhoogd en er 50 extra leden toegelaten kunnen worden. Ook dat voorstel is aangenomen.

De ‘notulen van de ALV 2018 en voorgaande jaren zijn alleen in te zien door in te loggen. Dit wachtwoord heb je eerder ontvangen. Kun je deze niet meer zo snel vinden? Stuur dan een mail naar: info@ulvenhoutsetv.nl

Naast het bestuur en commissies die zich bezighouden met de organisatie, de ledenadministratie en de uitvoering van een aantal praktische zaken, zijn er ook commissies die zich bezighouden met toernooien en de competities. Deze commissies, en de leden die zich daar als vrijwilliger mee bezighouden, staan onder Activiteiten.

Commissies Algemeen

Inkoop voorraad
Rick Heerdink
utvpaviljoen@gmail.com

Coördinatie schoonmaak
Rick Heerdink
utvpavilljoen@gmail.com

Website
Jasper Nieuwstraten
jnieuwstraten@jn06.nl

Verlichting en barcontrole
Janus van der Meulen
janusvandermeulen@gmail.com


Ledenadministratie

Hoofd Ledenadministratie
Kiek van den Brule
ledenutv@gmail.com

Administratie
Marian Raats-Verkooijen
mraats.utv@gmail.com

Distributie ledenpassen
Marijke Knitel
ledenpassenutv@gmail.com


Marlou van den Dam
evandendam@ziggo.nl

Ineke van Dooren
inekelambregts@live.nl

Irm van der Bijl
estique@ziggo.nl


Commissie Park, Materiaal en Onderhoud
Om het tennispark er altijd verzorgd bij te laten liggen, wordt er veel werk verricht door de Commissie Park, Materiaal en Onderhoud. Deze commissie draagt zorg voor het beheer en onderhoud van het paviljoen, het terras en de toegangspaden naar de banen.

Leden onderhoudscommissie:

Toon Goos – coördinator
goosacl@ziggo.nl


Onderhoudscommissie padelbanen
De padelbanen zijn eigendom van de Ulvenhoutse tennisvereniging. Om te garanderen dat deze banen er ook over enkele jaren nog goed bij liggen, is er een commissie die in de piekmaanden zorg draagt voor het extra onderhoud in verband met bladeren en bloesem. De volgende leden maken deel uit van deze commissie: Bert Smit, Sjaak Diepenbroek, Huub Kokshoorn en Wouter van den Brule. De twee laatstgenoemden zolang er nog geen andere leden bereid zijn dit op zich te nemen.